Khu Đô Thị Nam Long Hải Phòng | Chiến Lược Phát Triển Các Khu Đô Thị Nam Long Group

Khu Đô Thị Nam Long Hải Phòng | Chiến Lược Phát Triển Các Khu Đô Thị Nam Long Group Khu Đô Thị Nam Long Hải Phòng | Chiến Lược Phát Triển Các Khu Đô Thị Nam Long Group
Watch the video

Khu Đô Thị Nam Long Hải Phòng | Chiến Lược Phát Triển Các Khu Đô Thị Nam Long Group

Khu đô thị Nam Long Hải Phòng là dự án đầu tiên của Tập đoàn Nam Long(NLG) tại khu vực miền Bắc. Dự án là tâm huyết và đặt nhiều kì vọng trong chiến lược phát triển các đô thị và mở rộng thị trường của tập đoàn. Hứa hẹn khu đô thị Nam Long Hải Phòng sẽ trở thành bước đi khai phá và nhảy vọt bất động sản một đặc khu Vsip và Bắc Sông Cấm thành phố Hải Phòng nói riêng và Duyên Hải Bắc Bộ nói chung. Dự án Nam Long Hải Phòng có quy mô 21ha hơn 3000 dòng sản phẩm đa dạng là Valora và Ehome đã trở thành thương hiệu của Nam Long Group.

Website: http://vsip.haiphong.vn/du-an/du-an-nam-long-hai-phong-vsip-hai-phong-huyen-thuy-nguyen